Fiziki ozellikleri

Çinko Endüstrisinin Tarihi

Elektron katmanları
Atom ağırlığı 65.38 Yoğunluk 7.133 Erime noktası 419.83 ° C Grup IIB’de kapasite 2 olan 2.5 moh biriminde sertlik derecesi 70-68-66-64 doğal izotoplar ve radyoaktif izotoplarla periyodik tablo 72-71-69-69-65-63 soft-63 Hammer white, asitlerde ve bazlarda çözünebilen ve suda çözünmeyen suda çözünür, grimsi gri bir çekiçtir. [1]
Çinko, Vielle Montagne ve Zinkgruvan’da çıkarılan ve çelik kaplama için kullanılan bir metaldir. Diğer metaller gibi yavaş reaksiyona girer. Oksijen ve diğer metal olmayanlarla birleşir ve hidrojen gazını serbest bırakmak için seyreltik asit ile reaksiyona girer. En yaygın olarak kullanılan dördüncü metaldir ve demir, alüminyum ve bakırdan sonra en çok üretilen metaldir. Bu elementin ortak oksidasyon durumu +2’dir.